Actievoorwaarden winactie Wecycle Puzzels Metro 2019

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele winacties van  Wecycle in de gratis krant Metro op 27 september en op 14 oktober 2019, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van afgedankte armaturen en energiezuinige lampen.

 2. De actie loopt van 27 september t/m 1 oktober 2019  en van 14  t/m 18 oktober 2019 (hierna: “de Actieperiodes”). 

  Deelname

 3. Teneinde mee te dingen naar de prijzen van de Actie, dient de deelnemer de juiste oplossing van een of beide Wecycle puzzels die in de Metro van 27 september en/of in die van 14 oktober staan vermeld in te sturen naar puzzel@wecycle.nl
   
 4. Er kan per puzzel en per IP-adres/huishouden maximaal één keer de correcte oplossing worden ingestuurd om kans te maken op een prijs.

 5. Uiterlijk binnen twee weken na het eindigen van de Actieperiodes zullen uit het bestand van deelnemers die in aanmerking komen voor een prijs per puzzel een winnaar worden geselecteerd door Wecycle. De winnaar wordt bekend gemaakt in de termijn genoemd in artikel 10 van deze actievoorwaarden. 

  Prijzen

 6. Aan het einde van de Actieperiodes maken deelnemers van de Actie kans op de volgende prijs:
  Een luxe hotelovernachtingvoucher (t.w.v. 165,- euro). De voucher van Fletcher Hotels biedt twee personen een arrangement bestaande uit een diner, overnachting en luxe ontbijtbuffet in een Fletcher hotel naar keuze (enkele hotels en periodes zijn uitgezonderd). Op deze prijs en de uitvoering daarvan zijn de voorwaarden van Fletcher Hotels van toepassing.

  De totale waarde van de prijzenpot bedraagt maximaal € 330,- incl. BTW

  Overig

 7. Deelneming staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouder/verzorger(s) te hebben. Deelname is kosteloos.

 8. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de ter beschikking stelling en uitvoering van de prijzen uit. Indien een prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met deze actievoorwaarden.

 9. Alle prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk vier weken na de bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van prijsafhandeling.

 10. Het recht van een prijswinnaar op een prijs vervalt indien Wecycle binnen vier weken na bekendmaking van de prijswinnaars geen reactie van de winnaar heeft ontvangen. 

 11. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.

 12. De deelnemer verklaart zich akkoord om mee te doen met promotionele acties ten behoeve van Wecycle in het kader van de Actie. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.wecycle.nl/consumenten. 

 13. Door deelname aan de Actie verklaard deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden. 

 14. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen tot het moment van verwijdering van de gegevens als bedoeld onder punt 12 een wijziging van de gegevens doorgeven aan Wecycle op de onder punt 23 beschreven wijze.

 15. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken als ook al hun gezins- en familieleden.

 16. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemer worden gewijzigd. 

 17. Wecycle behoudt zich het recht voor om de Actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers. 

 18. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de Actie.

 19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 20. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Wecycle. 

 21. De actievoorwaarden van de Actie zijn beschikbaar op wecycle.nl/inleveren Voor meer informatie over de Actie kunt u terecht op wecycle.nl/inleveren. Voor vragen over de actie kan een e-mail worden gestuurd.

 22. In verband met deze actie eventueel ontstane klachten dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan. 

 23. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

 24. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten. 


  Zoetermeer, oktober 2019.